logo
Je profesionalnobeljenjezobvrednovašenaložbe?


Kljub temu da svoje zobe dvakrat dnevno umivate, lahko vaš nasmeh začne z leti bledeti. Primerna oralna čistoča lahko prepreči veliko količino madežev, a staranje, zdravila, čaj, kava in določena najljubša hrana lahko znatno prispevajo k rumeni obarvanosti in razbarvanostizob.


Česterazmišljali o beljenju zob morda že veste, da je lahko profesionalno beljenje zob nekoliko dražje – pravzapravmnogo dražje, kot domače metode. Kljubtemu je profesionalnobeljenjezobnajvarnejša in najbolj učinkovita metoda za razreševanje težave. Tu je nekaj dejstev, kako sprejeti odločitev in če je vaše stanje vredno naložbe.


S čim se profesionalnobeljenjezobrazlikujeoddrugih?


Številneoblikebeljenjazob – zdravila s trgovine, predpisanemetode in pripravki v zobozdravstvenikliniki – imajozaglavnobelilnosestavinokarbamidovperoksid – v skladu s smernicami ADA (Ameriškegazobozdravstvenegazdruženja).Sestavaprofesionalnihbelilnihpripravkov pa je tisto, karjihločujeoddrugih in posledičnonekolikovišacenobeljenja.


Močnibelilnipripravki:


Zarazlikooddomačih, nizko dozirnih belilnih pripravkov profesionalni pripravki vsebujejo večjo količino belilnega gela, postopek pa je skrbno nadzorovan. Posledično uporaba te metode pri določenih posameznikih vodi do začasne povečaneobčutljivostizob in blagebolečine v mehkihtkivihustnevotline.


Hitrejšerešitve


Kljubtemu pa sestavastrokovnihbelilnihgelovmočnejevplivanastanjezob, kotdomačipripravki, saj so rezultatividninemudoma in ne šelepo v tednih.


Dentalnonadzorovanje:


Enaizmednajvečjihslabostidomačihpripravkov – na primer, belilnihpladnjevalibelilnihtrakov je, da preduporabonipotrebendentalni test aliposvetovanje. ADA priporoča, da mora vsakdo, kiizmišlja o beljenjuzob, najprejizvestidentalni test, ki se prepriča, da so njihovedlesni in zobjeprimernizabeljenje in, da pokaže, če se njihovoobarvanostsplohlahkoizboljša.


Najpomembneje – porumenelostzob je lahko posledica večje boleni ali stanja, ki potrebuje zdravljenje. Posvetovanje z zobozdravnikom pred beljenjem vas tako lahko zaščiti pred dolgoročnimi posledicami.


Je profesionalnobeljenjezobza vas vredno?


Kozobozdravnikdoloči, da so vašizobjeprimernizabeljenje je čas, da izberetemetodo, kiustrezavašemuosebnemuproračunu in osebnimpreferencam. Čeiščetehitrorešitev in znatenbelilniučinek, potem je profesionalnobeljenjevašanajboljšaodločitev.Če pa so vašizobjeobčutljivi, vambozobozdravnikmordapriporočilpomeriizdelanbelilnipladenj, kivsebujemanjšiodstotekbelilnegasredstva, kot je tisto, uporabljenopriprofesionalnembeljenju.


Zaprofesionalno beljenjezobkontaktirajte Artident – družinskodentalnokliniko v Ljubljani, Sloveniji.Zaekonomično in učinkovitobeljenjezobnaskontaktirajtena+386 40 607987.

For more details, stay social with us:0 Comments

Please login to post your comment..

Social

Reviews
  • Be the first one to review us.

Post your Review

Rate it